Det kommer ta länge än...

Ja, jag tänkte främst på alla oroligheter som finns i världen. Dessa kommer inte lösa sig förrän alla antigen accepterar att alla inte tror lika eller att religionerna helt enkelt överges och alla blir ateister.

Vadan detta inlägg undrar ni. Tja, jag tänker främst på Israels reaktioner på den Aftonbladet artikel som berättar om att Israel ägnar sig åt att skörda organ från döda palestinier. Då börjar Israel bitcha om att den Svenska regeringen ska fördöma artikeln och typ ta Aftonbladet i örat och säga ”Fy, det där gör ni inte igen och be om ursäkt nu.”

Men hur fan kan Israel be om en sådan sak när dom själva förtycker det palestinska folket och beter sig som grisar i andra avseenden. Israel måste respektera att Sverige är ett land där vi har något som heter Tryckfrihetsförordningen och som ger oss Svenskar rätt att så länge vi inte bryter mot andra lagar skriva om vad man vill.

T.ex. står det så här:

1 kap. Om tryckfrihet 1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

Så, ska vi respektera Israel och deras tro, måste Israel respektera att det finns andra länder och folkslag med en annan kultur där man tillåter folk skriva om saker som även kan väcka anstöt.

Visa kommentarer